SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
14.3.2022
Realizácia stavebného diela "Rozšírenie prevádzky MŠ so znížením energetickej náročnosti budovy - časť Telocvičňa"
PROSPECTS AGENCY, s.r.o.
Detail zmluvy 2022/03/14
Číslo 2022/03/14
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 PROSPECTS AGENCY, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36498459
Názov Zmluva o dielo
Predmet Realizácia stavebného diela "Rozšírenie prevádzky MŠ so znížením energetickej náročnosti budovy - časť Telocvičňa"
Cena 40 498,76 EUR
Dátum uzavretia 14.3.2022
Dátum zverejnenia 14.3.2022
Dátum účinnosti 15.3.2022
Uzatvoril Miroslav Mackanič
25.2.2022
Zámena pozemkov
Obec Hervartov
Detail zmluvy 2022/02/24
Číslo 2022/02/24
Zmluvná strana 1 František Harčár
Zmluvná strana 2 Obec Hervartov
Zmluvná strana 2 IČO 00322032
Názov Zámenná zmluva
Predmet Zámena pozemkov
Dátum uzavretia 24.2.2022
Dátum zverejnenia 25.2.2022
Dátum účinnosti 26.2.2022
Dátum ukončenia 24.2.2032
Uzatvoril Miroslav Mackanič
23.2.2022
Kúpa pozemkov - v podiele 1/2
Obec Hervartov
Detail zmluvy 2022/02/14
Číslo 2022/02/14
Zmluvná strana 1 Andrej Jurišin
Zmluvná strana 2 Obec Hervartov
Zmluvná strana 2 IČO 00322032
Názov Kúpna zmluva
Predmet Kúpa pozemkov - v podiele 1/2
Cena 2 226,00 EUR
Dátum uzavretia 14.2.2022
Dátum zverejnenia 23.2.2022
Dátum účinnosti 24.2.2022
Dátum ukončenia 24.2.2032
Uzatvoril Miroslav Mackanič
10.2.2022
Zámena pozemkov medzi Jánom Jurišinom, Hervartov 117 a Obcou Hervartov
Obec Hervartov
Detail zmluvy 2022/02/09
Číslo 2022/02/09
Zmluvná strana 1 Ján Jurišin
Zmluvná strana 2 Obec Hervartov
Zmluvná strana 2 IČO 00322032
Názov Zámenná zmluva
Predmet Zámena pozemkov medzi Jánom Jurišinom, Hervartov 117 a Obcou Hervartov
Dátum uzavretia 9.2.2022
Dátum zverejnenia 10.2.2022
Dátum účinnosti 11.2.2022
Dátum ukončenia 9.2.2032
Uzatvoril Miroslav Mackanič
1.2.2022
Kúpa pozemku C-KN 70 Zastavaná plocha a nádvorie
Obec Hervartov
Detail zmluvy 2022/02/01
Číslo 2022/02/01
Zmluvná strana 1 Magdaléna Farkašová
Zmluvná strana 2 Obec Hervartov
Zmluvná strana 2 IČO 00322032
Názov Kúpna zmluva
Predmet Kúpa pozemku C-KN 70 Zastavaná plocha a nádvorie
Cena 200,00 EUR
Dátum uzavretia 1.2.2022
Dátum zverejnenia 1.2.2022
Dátum účinnosti 2.2.2022
Dátum ukončenia 2.2.2032
Uzatvoril Miroslav Mackanič
4.1.2022
Poskytnutie NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu Aktivít Projektu, ktoré sú predmetom schválenej ŽoNFP.
Pôdohospodárska platobná agentúra
Detail zmluvy 309070AGT9
Číslo 309070AGT9
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Pôdohospodárska platobná agentúra
Zmluvná strana 2 IČO 30794323
Názov ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.309070AGT9
Predmet Poskytnutie NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu Aktivít Projektu, ktoré sú predmetom schválenej ŽoNFP.
Cena 5 500,00 €
Dátum uzavretia 15.12.2021
Dátum zverejnenia 4.1.2022
Dátum účinnosti 5.1.2022
1.12.2021
Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti pri zabezpečení a výkone MOS pre obec ...
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Detail zmluvy 21/34/012/83
Číslo 21/34/012/83
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda, § 12 PvHN, medzi organizátorom a úradom
Predmet Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti pri zabezpečení a výkone MOS pre obec ...
Dátum uzavretia 30.11.2021
Dátum zverejnenia 1.12.2021
Dátum účinnosti 1.1.2022
Dátum ukončenia 31.12.2023
Uzatvoril Miroslav Mackanič
1.12.2021
Predmetom dohody je záväzok organizátora realizovať činnosť prostredníctvom osôb podľa § 1 ods. 2 zákona o pomoci v hmotnej núdzi
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Detail zmluvy 21/34/010/128
Číslo 21/34/010/128
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predmet Predmetom dohody je záväzok organizátora realizovať činnosť prostredníctvom osôb podľa § 1 ods. 2 zákona o pomoci v hmotnej núdzi
Dátum uzavretia 30.11.2021
Dátum zverejnenia 1.12.2021
Dátum účinnosti 1.1.2022
Dátum ukončenia 30.11.2023
Uzatvoril Miroslav Mackanič
29.9.2021
Predaj obecných pozemkov záhrad do vlastníctva Mariánovi Tejovi
Obec Hervartov
Detail zmluvy 03/2008 + dodatok č. 1 k zmluve
Číslo 03/2008 + dodatok č. 1 k zmluve
Zmluvná strana 1 Marián Tej
Zmluvná strana 2 Obec Hervartov
Zmluvná strana 2 IČO 00322032
Názov Kúpno-predajná zmluva č. 03/2008 zo dňa 16.9.2008
Predmet Predaj obecných pozemkov záhrad do vlastníctva Mariánovi Tejovi
Cena 209,96 EUR
Dátum uzavretia 16.9.2021
Dátum zverejnenia 29.9.2021
Dátum účinnosti 30.9.2021
Dátum ukončenia 30.9.2030
Uzatvoril Miroslav Mackanič
17.9.2021
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. Dotácia sa poskytuje na základe Uznesenia č. 741/2021 Zastupiteľstva PSK zo dňa 21.6.2021 a predstavuje refundáciu podielu výd
Prešovský samosprávny kraj, 0PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda
Detail zmluvy 2021/09/17
Číslo 2021/09/17
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Prešovský samosprávny kraj, 0PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda
Zmluvná strana 2 IČO 37870475
Názov Zmluva č. 1674/2021/OPR o poskytnutí dotácie
Predmet Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. Dotácia sa poskytuje na základe Uznesenia č. 741/2021 Zastupiteľstva PSK zo dňa 21.6.2021 a predstavuje refundáciu podielu výd
Cena 20 250,00 EUR cena s DPH
Dátum uzavretia 10.8.2021
Dátum zverejnenia 17.9.2021
Dátum účinnosti 18.9.2021
Dátum ukončenia 31.12.2024
Uzatvoril Miroslav Mackanič
2.9.2021
Poskytovanie právnych služieb
JUDr. Ivan Savčák
Detail zmluvy 2021/08/31
Číslo 2021/08/31
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 JUDr. Ivan Savčák
Zmluvná strana 2 IČO 42230080
Názov Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Predmet Poskytovanie právnych služieb
Cena 1,00 EUR
Dátum uzavretia 31.8.2021
Dátum zverejnenia 2.9.2021
Dátum účinnosti 9.9.2021
Dátum ukončenia 30.9.2031
Uzatvoril Miroslav Mackanič
24.8.2021
Odkupenie pozemku pre Obec Hervartov EKN 941/1 orna pôda 542 m² v podiele 40/480
Kovaĺová Daniela
Detail zmluvy 2021/08/01
Číslo 2021/08/01
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Kovaĺová Daniela
Názov Kupna zmluva
Predmet Odkupenie pozemku pre Obec Hervartov EKN 941/1 orna pôda 542 m² v podiele 40/480
Cena 451,70 EUR
Dátum uzavretia 24.8.2021
Dátum zverejnenia 24.8.2021
Dátum účinnosti 25.8.2021
Dátum ukončenia 26.8.2031
Uzatvoril Mackanič Miroslav
Prílohy
8c0a7_kz.pdf
21.7.2021
Predmetom dohody je poskytovanie finančného príspevku úradom zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Podpora zamestnanosti" Aktivita č. 1 ...
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Detail zmluvy 21/34/054/132
Číslo 21/34/054/132
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č. 21/34/054/132 na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v rámci národného projektu
Predmet Predmetom dohody je poskytovanie finančného príspevku úradom zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Podpora zamestnanosti" Aktivita č. 1 ...
Cena 6 132,60 EUR
Dátum uzavretia 20.7.2021
Dátum zverejnenia 21.7.2021
Dátum účinnosti 22.7.2021
Dátum ukončenia 21.7.2031
Uzatvoril Miroslav Mackanič
20.7.2021
Dotácia zo ŠR SR prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MK SR na obnovu, ochranu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu na podporu realizácie projektu s názvom "Rekonštrukcia sýpky v obci Hervartov"
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Detail zmluvy MK-3216/2021-423
Číslo MK-3216/2021-423
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Zmluvná strana 2 IČO 00165182
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR
Predmet Dotácia zo ŠR SR prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MK SR na obnovu, ochranu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu na podporu realizácie projektu s názvom "Rekonštrukcia sýpky v obci Hervartov"
Cena 2 000,00 EUR
Dátum uzavretia 15.7.2021
Dátum zverejnenia 20.7.2021
Dátum účinnosti 21.7.2021
Dátum ukončenia 31.12.2021
Uzatvoril Miroslav Mackanič
2.7.2021
Predmetom zmluvy je vykonanie auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020.
Ing. Jozef Adamkovič, zodpovedný audítor
Detail zmluvy 2021/07/01
Číslo 2021/07/01
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Ing. Jozef Adamkovič, zodpovedný audítor
Zmluvná strana 2 IČO 308 872 32
Názov Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Predmet Predmetom zmluvy je vykonanie auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020.
Cena 1 300,00 EUR cena s DPH
Dátum uzavretia 1.7.2021
Dátum zverejnenia 2.7.2021
Dátum účinnosti 3.7.2021
Dátum ukončenia 31.7.2021
Uzatvoril Miroslav Mackanič
31.5.2021
Poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor obce na zabezpečenie materiálno-technického vybavenie DHZO, na OOPP pre členov DHZO, odbornú prípravu DHZO a zabezpečenie servisu pre hasič.techniku a hasič.motor.vozidlá
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Detail zmluvy 1421 521
Číslo 1421 521
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zmluvná strana 2 IČO 00177474
Názov Zmluva č. 1421 521 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 obč.zákonníka
Predmet Poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor obce na zabezpečenie materiálno-technického vybavenie DHZO, na OOPP pre členov DHZO, odbornú prípravu DHZO a zabezpečenie servisu pre hasič.techniku a hasič.motor.vozidlá
Cena 1 400,00 EUR
Dátum uzavretia 16.5.2021
Dátum zverejnenia 31.5.2021
Dátum účinnosti 1.6.2021
Dátum ukončenia 30.6.2031
Uzatvoril Miroslav Mackanič
29.4.2021
"Stavebné práce - Hervartov - výstavba chodníka" Operačný program: iROP, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, kód výzvy MAS_107/7.2/3.
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.
Detail zmluvy 2021/04/01
Číslo 2021/04/01
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.
Názov Zmluva o dielo
Predmet "Stavebné práce - Hervartov - výstavba chodníka" Operačný program: iROP, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, kód výzvy MAS_107/7.2/3.
Cena 15 115,46 EUR
Dátum uzavretia 29.4.2021
Dátum zverejnenia 29.4.2021
Dátum účinnosti 30.4.2021
Dátum ukončenia 30.4.2031
Uzatvoril Miroslav Mackanič
26.4.2021
Zámena pozemkov (verejný záujem)
Jozef Harčár
Detail zmluvy 2021/04/2
Číslo 2021/04/2
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Jozef Harčár
Názov Zámenná zmluva
Predmet Zámena pozemkov (verejný záujem)
Dátum uzavretia 26.4.2021
Dátum zverejnenia 26.4.2021
Dátum účinnosti 27.4.2021
Dátum ukončenia 30.4.2031
Uzatvoril Miroslav Mackanič
16.4.2021
Zámena pozemkov
Anna Bubeníková
Detail zmluvy 2021/04/1
Číslo 2021/04/1
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Anna Bubeníková
Názov Zámenná zmluva
Predmet Zámena pozemkov
Cena 1 120,00 EUR
Dátum uzavretia 16.4.2021
Dátum zverejnenia 16.4.2021
Dátum účinnosti 17.4.2021
Uzatvoril Miroslav Mackanič
26.3.2021
Dopoistenie hnuteľného majetku - nábytku MŠ - cez projekt "Rekonštrukcia ZŠ o MŠ so znížením energ. náročnosti budovy
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Detail zmluvy 2021/03/1
Číslo 2021/03/1
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 00151700
Názov Poistná zmluva PP01
Predmet Dopoistenie hnuteľného majetku - nábytku MŠ - cez projekt "Rekonštrukcia ZŠ o MŠ so znížením energ. náročnosti budovy
Cena 107,02 EUR
Dátum uzavretia 26.3.2021
Dátum zverejnenia 26.3.2021
Dátum účinnosti 27.3.2021
Uzatvoril Miroslav Mackanič
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Hervartov je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 08:00-16:00
  • Ut: 08:00-16:00
  • St: 08:00-16:00
  • Št: 08:00-16:00
  • Pi: 08:00-16:00