SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
7.4.2020
Dotácia pre DHZ na bežné výdavky
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Detail zmluvy 1420 185
Číslo 1420 185
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zmluvná strana 2 IČO 00177474
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie
Predmet Dotácia pre DHZ na bežné výdavky
Cena 1 400,00 EUR
Dátum uzavretia 27.3.2020
Dátum zverejnenia 7.4.2020
Dátum účinnosti 8.4.2020
Uzatvoril Miroslav Mackanič
26.3.2020
Pripojenie odberného miesta späť na ZS
innogy Slovensko s.r.o.
Detail zmluvy Innogy 112
Číslo Innogy 112
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 innogy Slovensko s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 44291809
Názov Zmluva o združenej dodávke plynu
Predmet Pripojenie odberného miesta späť na ZS
Cena 50,00 EUR s DPH mesačne
Dátum uzavretia 20.3.2020
Dátum zverejnenia 26.3.2020
Dátum účinnosti 1.4.2020
Uzatvoril Miroslav Mackanič
7.2.2020
Osobitné podmienky plnenia zmluvy (sociálny aspekt)
MJM Group s.r.o.
Detail zmluvy 2020/02/1
Číslo 2020/02/1
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 MJM Group s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 45541558
Názov Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 6.2.2020
Predmet Osobitné podmienky plnenia zmluvy (sociálny aspekt)
Dátum zverejnenia 7.2.2020
Dátum účinnosti 8.2.2020
Uzatvoril Miroslav Mackanič
7.2.2020
Odkladacia podmienka nadobudnutia účinnosti
Jozef Kniš
Detail zmluvy 2020/02/2
Číslo 2020/02/2
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Jozef Kniš
Zmluvná strana 2 IČO 41554931
Názov Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Predmet Odkladacia podmienka nadobudnutia účinnosti
Dátum zverejnenia 7.2.2020
Dátum účinnosti 7.2.2020
Uzatvoril Miroslav Mackanič
7.2.2020
Elektroinštalačné a stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia kultúrno-správnej budovy v obci Hervartov"
Jozef Kniš
Detail zmluvy 2020/02/2
Číslo 2020/02/2
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Jozef Kniš
Názov Zmluva o 41554931dielo
Predmet Elektroinštalačné a stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia kultúrno-správnej budovy v obci Hervartov"
Cena 17 740,49 EUR s DPH
Dátum uzavretia 7.2.2020
Dátum zverejnenia 7.2.2020
Dátum účinnosti 8.2.2020
Uzatvoril Miroslav Mackanič
7.2.2020
Predmet kúpy: Informačný kiosk, Informačný software pre kiosk, Exteriérová reliéfna ručne maľovaná mapa, Projekčný systém
MJM Group s.r.o.
Detail zmluvy 2020/02/1
Číslo 2020/02/1
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 MJM Group s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 45541558
Názov Kúpna zmluva
Predmet Predmet kúpy: Informačný kiosk, Informačný software pre kiosk, Exteriérová reliéfna ručne maľovaná mapa, Projekčný systém
Cena 6 790,00 EUR s DPH
Dátum uzavretia 6.2.2020
Dátum zverejnenia 7.2.2020
Dátum účinnosti 8.2.2020
Uzatvoril Miroslav Mackanič
3.2.2020
Služby pevnej siete - OSCR
Slovak Telekom, a. s.
Detail zmluvy 9924071159
Číslo 9924071159
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Slovak Telekom, a. s.
Zmluvná strana 2 IČO 35763469
Názov Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Predmet Služby pevnej siete - OSCR
Cena 14,00 EUR s DPH/mesačne
Dátum uzavretia 28.1.2020
Dátum zverejnenia 3.2.2020
Dátum účinnosti 4.2.2020
Uzatvoril Miroslav Mackanič
3.2.2020
Služby pevnej siete - ZŠ
Slovak Telekom, a. s.
Detail zmluvy 2028970221
Číslo 2028970221
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Slovak Telekom, a. s.
Zmluvná strana 2 IČO 35763469
Názov Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Predmet Služby pevnej siete - ZŠ
Cena 14,00 EUR s DPH/mesačne
Dátum uzavretia 28.1.2020
Dátum zverejnenia 3.2.2020
Dátum účinnosti 4.2.2020
Uzatvoril Miroslav Mackanič
3.2.2020
Služby pevnej siete - OcÚ
Slovak Telekom, a. s.
Detail zmluvy 9924071230
Číslo 9924071230
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Slovak Telekom, a. s.
Zmluvná strana 2 IČO 35763469
Názov Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Balík služieb
Predmet Služby pevnej siete - OcÚ
Cena 14,00 EUR s DPH/mesačne
Dátum uzavretia 28.1.2020
Dátum zverejnenia 3.2.2020
Dátum účinnosti 4.2.2020
Uzatvoril Miroslav Mackanič
9.1.2020
Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív ....
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Detail zmluvy 2020/10/01
Číslo 2020/10/01
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Zmluvná strana 2 IČO 00151742
Názov Zmluva o návratnej finančnej výpomoci č. 2020/128/1821
Predmet Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív ....
Cena 9 647,00 EUR
Dátum uzavretia 1.10.2020
Dátum zverejnenia 9.1.2020
Dátum účinnosti 12.10.2020
Dátum ukončenia 31.10.2030
Uzatvoril Miroslav Mackanič
20.12.2019
Predmetom tejto dohody je aktivácia plnoletých členov domácnosti, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie ...
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Detail zmluvy 19/34/012/180
Číslo 19/34/012/180
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č. 19/34/012/180 uzatvotená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č. 417/2013 z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predmet Predmetom tejto dohody je aktivácia plnoletých členov domácnosti, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie ...
Dátum uzavretia 19.12.2019
Dátum zverejnenia 20.12.2019
Dátum účinnosti 23.12.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
18.12.2019
Predmetom tejto dohody je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Detail zmluvy 19/34/010/82
Číslo 19/34/010/82
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č. 19/34/010/82 uzavretá podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a násl.zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
Predmet Predmetom tejto dohody je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe
Dátum uzavretia 17.12.2019
Dátum zverejnenia 18.12.2019
Dátum účinnosti 19.12.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
13.12.2019
Darovanie pozemkov Obci Hervartov
Dušan Pritoka
Detail zmluvy 2019/1
Číslo 2019/1
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Dušan Pritoka
Názov Darovacia zmluva
Predmet Darovanie pozemkov Obci Hervartov
Dátum uzavretia 13.12.2019
Dátum zverejnenia 13.12.2019
Dátum účinnosti 14.12.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
11.12.2019
Externé riadenie projektu "Rozšírenie budovy ZŠ o MŠ so zniž. energ. náročnosti budovy" - kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10
TIBURON s.r.o.
Detail zmluvy 6/2019
Číslo 6/2019
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 TIBURON s.r.o.
Názov Zmluva o dielo č. 6/2019
Predmet Externé riadenie projektu "Rozšírenie budovy ZŠ o MŠ so zniž. energ. náročnosti budovy" - kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10
Cena 1 440,00 EUR s DPH
Dátum uzavretia 10.12.2019
Dátum zverejnenia 11.12.2019
Dátum účinnosti 11.12.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
3.12.2019
Výkon zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Hervartov pre zimné obdovie 2019/2020 do 31.03.2020
Správa a údržba ciest PSK, oblasť Bardejov
Detail zmluvy 7 2019
Číslo 7 2019
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Správa a údržba ciest PSK, oblasť Bardejov
Zmluvná strana 2 IČO 37 936 859
Názov Dohoda č. 7/2019
Predmet Výkon zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Hervartov pre zimné obdovie 2019/2020 do 31.03.2020
Dátum uzavretia 2.12.2019
Dátum zverejnenia 3.12.2019
Dátum účinnosti 4.12.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
29.11.2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H475 zo dňa 20.02.2018 Úprava zmluvných podmienok
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Detail zmluvy IROP-D1-302021H475-221-10
Číslo IROP-D1-302021H475-221-10
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zmluvná strana 2 IČO 00156621
Názov Dodatok č. 1 IROP-D1-302021H475-221-10 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H475 zo dňa 20.02.2018
Predmet Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H475 zo dňa 20.02.2018 Úprava zmluvných podmienok
Cena 66 946,20 EUR
Dátum uzavretia 15.11.2019
Dátum zverejnenia 29.11.2019
Dátum účinnosti 30.11.2019
Dátum ukončenia 31.12.2028
Uzatvoril Miroslav Mackanič
28.11.2019
Zriadenie vecných bremien v prospech tretej osoby.
SPP - distribúcia, a.s.
Detail zmluvy 1402/19/SPPD/CEZ
Číslo 1402/19/SPPD/CEZ
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 SPP - distribúcia, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 35910739
Názov Dodatok č. 1402/19/SPPD/CEZ k Dohode o preložke plynárenského zariadenia č. 1398/SPPD/CEZ uzatvorenej dňa 31. 10. 2019
Predmet Zriadenie vecných bremien v prospech tretej osoby.
Cena 1 650,00 EUR
Dátum uzavretia 28.11.2019
Dátum zverejnenia 28.11.2019
Dátum účinnosti 29.11.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
28.11.2019
Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pacovných miest u verejných zamestnávateľov ... "Cesta na trh práce 3" - Opatrenia č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. ....pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Detail zmluvy 19/34/054/245
Číslo 19/34/054/245
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č. 19/34/054/245
Predmet Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pacovných miest u verejných zamestnávateľov ... "Cesta na trh práce 3" - Opatrenia č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. ....pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť
Cena 12 787,74 EUR
Dátum uzavretia 26.11.2019
Dátum zverejnenia 28.11.2019
Dátum účinnosti 29.11.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
22.11.2019
"Bezpečnostný systém v obci"
Ministerstvo vnútra SR- Okr.úrad Prešov
Detail zmluvy 236/2019/OO
Číslo 236/2019/OO
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Ministerstvo vnútra SR- Okr.úrad Prešov
Zmluvná strana 2 IČO 00151866
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
Predmet "Bezpečnostný systém v obci"
Cena 5 000,00 EUR
Dátum uzavretia 14.11.2019
Dátum zverejnenia 22.11.2019
Dátum účinnosti 23.11.2019
Dátum ukončenia 31.1.2021
Uzatvoril Miroslav Mackanič
6.11.2019
Dohoda o preložke plynárenského zariadenia
SPP - distribúcia, a.s.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 SPP - distribúcia, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 35910739
Názov Dohoda o preložke plynárenského zariadenia
Predmet Dohoda o preložke plynárenského zariadenia
Cena 1,00 EUR
Dátum uzavretia 31.10.2019
Dátum zverejnenia 6.11.2019
Dátum účinnosti 6.11.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Hervartov je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 08:00-16:00
  • Ut: 08:00-16:00
  • St: 08:00-16:00
  • Št: 08:00-16:00
  • Pi: 08:00-16:00