SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
17.3.2021
Zmena obsahu zmluvy.
Slovenská republika - Štatistický úrad SR
Detail zmluvy 2020/11/03
Číslo 2020/11/03
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Slovenská republika - Štatistický úrad SR
Zmluvná strana 2 IČO 00166197
Názov Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
Predmet Zmena obsahu zmluvy.
Dátum zverejnenia 17.3.2021
Dátum účinnosti 18.3.2021
Uzatvoril Miroslav Mackanič
2.3.2021
Kúpa pozemkov: 651,25 m2 ornej pôdy
Obec Hervartov
Detail zmluvy 2021/1
Číslo 2021/1
Zmluvná strana 1 Karvášová Žofia
Zmluvná strana 2 Obec Hervartov
Zmluvná strana 2 IČO 00322032
Názov Kúpna zmluva
Predmet Kúpa pozemkov: 651,25 m2 ornej pôdy
Cena 1 497,87 EUR
Dátum uzavretia 2.3.2021
Dátum zverejnenia 2.3.2021
Dátum účinnosti 3.3.2021
Dátum ukončenia 3.3.2031
Uzatvoril Miroslav Mackanič
18.1.2021
Predmetom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe.
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Detail zmluvy 2020/11/16.
Číslo 2020/11/16.
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predmet Predmetom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe.
Dátum uzavretia 18.12.2020
Dátum zverejnenia 18.1.2021
Dátum účinnosti 19.1.2021
Dátum ukončenia 19.1.2031
Uzatvoril Miroslav Mackanič
13.1.2021
Predmetom zmluvy je záväzok organizátora zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti.....udržiavania pracovných návykov UoZ.
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Detail zmluvy 2020/12/16
Číslo 2020/12/16
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 20/34/012/141
Predmet Predmetom zmluvy je záväzok organizátora zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti.....udržiavania pracovných návykov UoZ.
Dátum uzavretia 16.12.2020
Dátum zverejnenia 13.1.2021
Dátum účinnosti 14.1.2021
Dátum ukončenia 31.12.2031
Uzatvoril Miroslav Mackanič
14.12.2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život"- Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ – Opatrenie č. 2
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Detail zmluvy 2020/12/14
Číslo 2020/12/14
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č. 20/34/54X/106
Predmet Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život"- Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ – Opatrenie č. 2
Cena 8 687,76 EUR
Dátum uzavretia 11.12.2020
Dátum zverejnenia 14.12.2020
Dátum účinnosti 15.12.2020
Dátum ukončenia 31.12.2030
Uzatvoril Miroslav Mackanič
Poznámka . Súbor vo formáte PDF - Textová verzia Dohoda 20/34/54X/106 - 315.79 kB 2. Súbor vo formáte PDF - Textová verzia Príloha č. 1 Evidencia obsadzovania/preobsadzovania PM - 355.81 kB 3. Súbor vo formáte PDF - Textová verzia Príloha č.2 Preukazovanie nárastu/úbytku pracovných miest u zamestnávateľa - 357.18 kB
27.11.2020
Koncové zariadenie a SIM karta k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov v roku 2021
Slovenská republika - Štatistický úrad SR
Detail zmluvy 2020/11/03
Číslo 2020/11/03
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Slovenská republika - Štatistický úrad SR
Zmluvná strana 2 IČO 00166197
Názov Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianského zákonníka
Predmet Koncové zariadenie a SIM karta k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov v roku 2021
Dátum uzavretia 26.11.2020
Dátum zverejnenia 27.11.2020
Dátum účinnosti 30.11.2020
Dátum ukončenia 15.4.2021
Uzatvoril Miroslav Mackanič
26.11.2020
Výkon zimnej údržby miestnych komunikáciu v obci Hervartov pre zimné obdobie 2020/2021 do 31.3.2021
Správa a údržba ciest PSK, oblasť Bardejov
Detail zmluvy 2020/11/02
Číslo 2020/11/02
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Správa a údržba ciest PSK, oblasť Bardejov
Zmluvná strana 2 IČO 37 936 859
Názov Dohoda č. 2/2020
Predmet Výkon zimnej údržby miestnych komunikáciu v obci Hervartov pre zimné obdobie 2020/2021 do 31.3.2021
Dátum uzavretia 25.11.2020
Dátum zverejnenia 26.11.2020
Dátum účinnosti 27.11.2020
Dátum ukončenia 27.11.2031
Uzatvoril Miroslav Mackanič
17.11.2020
Predmetom dodatku je zmena zmluvy v prílohe č. 1.1 zmluvy. "Špecifikácia dotácie" sa nahrádza novou prílohou č. 1.1 "Špecifikácia dotácie č. 1"
Ministerstvo vnútra SR
Detail zmluvy PHZ-OPK1-2018-002772
Číslo PHZ-OPK1-2018-002772
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Ministerstvo vnútra SR
Zmluvná strana 2 IČO 00151866
Názov Dodatok č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-002772
Predmet Predmetom dodatku je zmena zmluvy v prílohe č. 1.1 zmluvy. "Špecifikácia dotácie" sa nahrádza novou prílohou č. 1.1 "Špecifikácia dotácie č. 1"
Dátum zverejnenia 17.11.2020
Dátum účinnosti 18.11.2020
Dátum ukončenia 18.11.2030
Uzatvoril Miroslav Mackanič
30.9.2020
Dohoda č. 20/34/054/259 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľ.služby PO alebo FO
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Detail zmluvy 2020/09/30
Číslo 2020/09/30
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č. 20/34/054/259
Predmet Dohoda č. 20/34/054/259 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľ.služby PO alebo FO
Cena 172,62 EUR
Dátum uzavretia 18.9.2020
Dátum zverejnenia 30.9.2020
Dátum účinnosti 1.10.2020
Dátum ukončenia 31.12.2030
Uzatvoril Miroslav Mackanič
30.9.2020
Dohoda č. 20/34/054/258 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa ... "Praxou k zamestnaniu 2" ...
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Detail zmluvy 2020/09/30
Číslo 2020/09/30
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č. 20/34/054/258
Predmet Dohoda č. 20/34/054/258 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa ... "Praxou k zamestnaniu 2" ...
Cena 7 789,40 EUR
Dátum uzavretia 17.9.2020
Dátum zverejnenia 30.9.2020
Dátum účinnosti 1.10.2020
Dátum ukončenia 31.12.2020
Uzatvoril Miroslav Mackanič
22.9.2020
Zmluva o združenej dodávke plynu pre MŠ a ŠJ
innogy Slovensko s.r.o.
Detail zmluvy 2020/09/22
Číslo 2020/09/22
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 innogy Slovensko s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 44291809
Názov Zmluva o združenej dodávke plynu
Predmet Zmluva o združenej dodávke plynu pre MŠ a ŠJ
Dátum uzavretia 22.9.2020
Dátum zverejnenia 22.9.2020
Dátum účinnosti 23.9.2020
Dátum ukončenia 22.9.2030
Uzatvoril Miroslav Mackanič
31.8.2020
Predaj mäsa a mäsových výrobkov pre školskú jedáleň Hervartov
CIMBAĽÁK s.r.o.
Detail zmluvy 2020/08/01
Číslo 2020/08/01
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 CIMBAĽÁK s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36473219
Názov Kúpna zmluva
Predmet Predaj mäsa a mäsových výrobkov pre školskú jedáleň Hervartov
Cena 1,00 EUR
Dátum uzavretia 28.8.2020
Dátum zverejnenia 31.8.2020
Dátum účinnosti 1.9.2020
Dátum ukončenia 30.6.2022
Uzatvoril Miroslav Mackanič
28.8.2020
Zmena zmluvných podmienok
Slovenská agentúra životného prostredia
Detail zmluvy 2020/08
Číslo 2020/08
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Slovenská agentúra životného prostredia
Zmluvná strana 2 IČO 00626031
Názov Oznámenie o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP
Predmet Zmena zmluvných podmienok
Dátum uzavretia 25.8.2020
Dátum zverejnenia 28.8.2020
Dátum účinnosti 31.8.2020
Dátum ukončenia 31.8.2023
Uzatvoril Miroslav Mackanič
25.8.2020
Audítorské služby ročnej závierky za r. 2019
Ing. Jozef Adamkovič, zodpovedný audítor
Detail zmluvy 2020/08
Číslo 2020/08
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Ing. Jozef Adamkovič, zodpovedný audítor
Zmluvná strana 2 IČO 308 872 32
Názov Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Predmet Audítorské služby ročnej závierky za r. 2019
Cena 1 300,00 EUR
Dátum uzavretia 24.8.2020
Dátum zverejnenia 25.8.2020
Dátum účinnosti 26.8.2020
Dátum ukončenia 30.9.2020
Uzatvoril Miroslav Mackanič
22.7.2020
Prevody pozemkov medzi účastníkmi inominátnej zmluvy. (Tzv. zámena pozemkov)
ELP Consulting s.r.o.
Detail zmluvy 2020/07/02
Číslo 2020/07/02
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 ELP Consulting s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 35906901
Názov Inominátna zmluva
Predmet Prevody pozemkov medzi účastníkmi inominátnej zmluvy. (Tzv. zámena pozemkov)
Cena 660,00 EUR
Dátum uzavretia 14.7.2020
Dátum zverejnenia 22.7.2020
Dátum účinnosti 23.7.2020
Dátum ukončenia 30.9.2020
Uzatvoril Miroslav Mackanič
1.7.2020
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov
ČSOB Poisťovňa, a.s.
Detail zmluvy 2020/07/01
Číslo 2020/07/01
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 ČSOB Poisťovňa, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 31325416
Názov Poistná zmluva Biznis Plus
Predmet Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov
Cena 232,58 EUR
Dátum uzavretia 1.7.2020
Dátum zverejnenia 1.7.2020
Dátum účinnosti 2.7.2020
Uzatvoril Miroslav Mackanič
16.6.2020
k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021H475-221-10 zo dňa 20.02.2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Detail zmluvy Dodatok č. 2 k Zmluve č. IROP-Z-302021H475-221-10
Číslo Dodatok č. 2 k Zmluve č. IROP-Z-302021H475-221-10
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zmluvná strana 2 IČO 00156621
Názov Dodatok č. 2
Predmet k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021H475-221-10 zo dňa 20.02.2018
Dátum uzavretia 5.6.2020
Dátum zverejnenia 16.6.2020
Dátum účinnosti 17.6.2020
Uzatvoril Miroslav Mackanič
30.4.2020
Zriadenie vecného bremena na preložku STL plynovodu a pripojovacieho plynovodu pre OSCR Hervartov
SPP - distribúcia, a.s.
Detail zmluvy 1398/19/SPPD/CEZ-VB
Číslo 1398/19/SPPD/CEZ-VB
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 SPP - distribúcia, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 35910739
Názov Zmluva o zriadení vecného bremena
Predmet Zriadenie vecného bremena na preložku STL plynovodu a pripojovacieho plynovodu pre OSCR Hervartov
Dátum uzavretia 27.4.2020
Dátum zverejnenia 30.4.2020
Dátum účinnosti 19.5.2020
Uzatvoril Miroslav Mackanič
24.4.2020
Nábytok pre MŠ
TRUDON, s.r.o.
Detail zmluvy 2020/04/01
Číslo 2020/04/01
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 TRUDON, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 31698638
Názov Kúpna zmluva
Predmet Nábytok pre MŠ
Cena 6 775,20 EUR s DPH
Dátum uzavretia 23.4.2020
Dátum zverejnenia 24.4.2020
Dátum účinnosti 24.4.2020
Dátum ukončenia 31.12.2030
Uzatvoril Miroslav Mackanič
7.4.2020
Dotácia pre DHZ na bežné výdavky
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Detail zmluvy 1420 185
Číslo 1420 185
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zmluvná strana 2 IČO 00177474
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie
Predmet Dotácia pre DHZ na bežné výdavky
Cena 1 400,00 EUR
Dátum uzavretia 27.3.2020
Dátum zverejnenia 7.4.2020
Dátum účinnosti 8.4.2020
Uzatvoril Miroslav Mackanič
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Hervartov je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 08:00-16:00
  • Ut: 08:00-16:00
  • St: 08:00-16:00
  • Št: 08:00-16:00
  • Pi: 08:00-16:00