SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
18.12.2019
Predmetom tejto dohody je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Detail zmluvy 19/34/010/82
Číslo 19/34/010/82
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č. 19/34/010/82 uzavretá podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a násl.zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
Predmet Predmetom tejto dohody je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe
Dátum uzavretia 17.12.2019
Dátum zverejnenia 18.12.2019
Dátum účinnosti 19.12.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
13.12.2019
Darovanie pozemkov Obci Hervartov
Dušan Pritoka
Detail zmluvy 2019/1
Číslo 2019/1
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Dušan Pritoka
Názov Darovacia zmluva
Predmet Darovanie pozemkov Obci Hervartov
Dátum uzavretia 13.12.2019
Dátum zverejnenia 13.12.2019
Dátum účinnosti 14.12.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
11.12.2019
Externé riadenie projektu "Rozšírenie budovy ZŠ o MŠ so zniž. energ. náročnosti budovy" - kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10
TIBURON s.r.o.
Detail zmluvy 6/2019
Číslo 6/2019
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 TIBURON s.r.o.
Názov Zmluva o dielo č. 6/2019
Predmet Externé riadenie projektu "Rozšírenie budovy ZŠ o MŠ so zniž. energ. náročnosti budovy" - kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10
Cena 1 440,00 EUR s DPH
Dátum uzavretia 10.12.2019
Dátum zverejnenia 11.12.2019
Dátum účinnosti 11.12.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
3.12.2019
Výkon zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Hervartov pre zimné obdovie 2019/2020 do 31.03.2020
Správa a údržba ciest PSK, oblasť Bardejov
Detail zmluvy 7 2019
Číslo 7 2019
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Správa a údržba ciest PSK, oblasť Bardejov
Zmluvná strana 2 IČO 37 936 859
Názov Dohoda č. 7/2019
Predmet Výkon zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Hervartov pre zimné obdovie 2019/2020 do 31.03.2020
Dátum uzavretia 2.12.2019
Dátum zverejnenia 3.12.2019
Dátum účinnosti 4.12.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
29.11.2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H475 zo dňa 20.02.2018 Úprava zmluvných podmienok
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Detail zmluvy IROP-D1-302021H475-221-10
Číslo IROP-D1-302021H475-221-10
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zmluvná strana 2 IČO 00156621
Názov Dodatok č. 1 IROP-D1-302021H475-221-10 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H475 zo dňa 20.02.2018
Predmet Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H475 zo dňa 20.02.2018 Úprava zmluvných podmienok
Cena 66 946,20 EUR
Dátum uzavretia 15.11.2019
Dátum zverejnenia 29.11.2019
Dátum účinnosti 30.11.2019
Dátum ukončenia 31.12.2028
Uzatvoril Miroslav Mackanič
28.11.2019
Zriadenie vecných bremien v prospech tretej osoby.
SPP - distribúcia, a.s.
Detail zmluvy 1402/19/SPPD/CEZ
Číslo 1402/19/SPPD/CEZ
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 SPP - distribúcia, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 35910739
Názov Dodatok č. 1402/19/SPPD/CEZ k Dohode o preložke plynárenského zariadenia č. 1398/SPPD/CEZ uzatvorenej dňa 31. 10. 2019
Predmet Zriadenie vecných bremien v prospech tretej osoby.
Cena 1 650,00 EUR
Dátum uzavretia 28.11.2019
Dátum zverejnenia 28.11.2019
Dátum účinnosti 29.11.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
28.11.2019
Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pacovných miest u verejných zamestnávateľov ... "Cesta na trh práce 3" - Opatrenia č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. ....pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Detail zmluvy 19/34/054/245
Číslo 19/34/054/245
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č. 19/34/054/245
Predmet Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pacovných miest u verejných zamestnávateľov ... "Cesta na trh práce 3" - Opatrenia č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. ....pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť
Cena 12 787,74 EUR
Dátum uzavretia 26.11.2019
Dátum zverejnenia 28.11.2019
Dátum účinnosti 29.11.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
22.11.2019
"Bezpečnostný systém v obci"
Ministerstvo vnútra SR- Okr.úrad Prešov
Detail zmluvy 236/2019/OO
Číslo 236/2019/OO
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Ministerstvo vnútra SR- Okr.úrad Prešov
Zmluvná strana 2 IČO 00151866
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
Predmet "Bezpečnostný systém v obci"
Cena 5 000,00 EUR
Dátum uzavretia 14.11.2019
Dátum zverejnenia 22.11.2019
Dátum účinnosti 23.11.2019
Dátum ukončenia 31.1.2021
Uzatvoril Miroslav Mackanič
6.11.2019
Dohoda o preložke plynárenského zariadenia
SPP - distribúcia, a.s.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 SPP - distribúcia, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 35910739
Názov Dohoda o preložke plynárenského zariadenia
Predmet Dohoda o preložke plynárenského zariadenia
Cena 1,00 EUR
Dátum uzavretia 31.10.2019
Dátum zverejnenia 6.11.2019
Dátum účinnosti 6.11.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
28.10.2019
Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č 5/2004 Z. z. .......
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Detail zmluvy 19/34/50J/79
Číslo 19/34/50J/79
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č. 19/34/50J/79 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
Predmet Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č 5/2004 Z. z. .......
Cena 5 635,44 EUR
Dátum uzavretia 23.10.2019
Dátum zverejnenia 28.10.2019
Dátum účinnosti 1.11.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
24.10.2019
Bezplatné užívanie hasičského automobilu - cisternová automobilová striekačka IVECO CAS 15
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
Detail zmluvy PHZ-OPK2-2019/002420-043
Číslo PHZ-OPK2-2019/002420-043
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
Zmluvná strana 2 IČO 00151866
Názov Zmluva o výpožičke
Predmet Bezplatné užívanie hasičského automobilu - cisternová automobilová striekačka IVECO CAS 15
Cena 106 874,00 EUR
Dátum uzavretia 16.9.2019
Dátum zverejnenia 24.10.2019
Dátum účinnosti 17.9.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
22.10.2019
Zhotovenie diela - stavby: "Rozšírenie prevádzky MŠ so znížením energetickej náročnosti budovy"
m2r. s.r.o.
Detail zmluvy 22 10 2019
Číslo 22 10 2019
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 m2r. s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 50084241
Názov Zmluva o dielo z 22 10 2019
Predmet Zhotovenie diela - stavby: "Rozšírenie prevádzky MŠ so znížením energetickej náročnosti budovy"
Cena 76 495,02 EUR s DPH
Dátum uzavretia 22.10.2019
Dátum zverejnenia 22.10.2019
Dátum účinnosti 23.10.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
21.10.2019
Kúpa pozemkov pre obec - osobitný zreteľ
František Tej
Detail zmluvy 2019/10/01
Číslo 2019/10/01
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 František Tej
Názov Kúpna zmluva
Predmet Kúpa pozemkov pre obec - osobitný zreteľ
Cena 1 440,00 EUR
Dátum uzavretia 21.10.2019
Dátum zverejnenia 21.10.2019
Dátum účinnosti 22.10.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
18.10.2019
Zhotovenie diela "Rekonštrukcia a nadstavba hasičskej zbrojnice"
UNIVERSAL-STAV, s.r.o.
Detail zmluvy 10/2019
Číslo 10/2019
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 UNIVERSAL-STAV, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 52474062
Názov Zmluva o dielo č. 10/2019
Predmet Zhotovenie diela "Rekonštrukcia a nadstavba hasičskej zbrojnice"
Cena 56 650,00 EUR
Dátum uzavretia 17.10.2019
Dátum zverejnenia 18.10.2019
Dátum účinnosti 18.10.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
10.10.2019
Podpora rozvoja športu na r. 2019 - výstavba detského ihriska
Úrad vlády Slovenskej republiky
Detail zmluvy 740/2019 + príloha k zmluve
Číslo 740/2019 + príloha k zmluve
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Úrad vlády Slovenskej republiky
Zmluvná strana 2 IČO 00151513
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
Predmet Podpora rozvoja športu na r. 2019 - výstavba detského ihriska
Cena 8 000,00 EUR
Dátum uzavretia 10.10.2019
Dátum zverejnenia 10.10.2019
Dátum účinnosti 11.10.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
9.10.2019
Zmena názvu stavby, zmena doby realizácie diela, doplnenie zmluvy o dielo
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.
Detail zmluvy 1/2019
Číslo 1/2019
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.
Názov Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2019
Predmet Zmena názvu stavby, zmena doby realizácie diela, doplnenie zmluvy o dielo
Dátum zverejnenia 9.10.2019
Dátum účinnosti 10.10.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
8.10.2019
Zmeny vo všeobecných zmluvných podmienkach
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Detail zmluvy Dodatok č. 1 IROP-D1-302051Q748-511-23
Číslo Dodatok č. 1 IROP-D1-302051Q748-511-23
Zmluvná strana 1 SEKČOV - TOPĽA
Zmluvná strana 1 IČO 42421365
Zmluvná strana 2 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zmluvná strana 2 IČO 00156621
Názov Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302051Q748-511-23 zo dňa 22.03.2019
Predmet Zmeny vo všeobecných zmluvných podmienkach
Cena 146 555,00 EUR
Dátum uzavretia 25.9.2019
Dátum zverejnenia 8.10.2019
Dátum účinnosti 8.10.2019
Dátum ukončenia 31.12.2023
Uzatvoril Miroslav Mackanič
1.10.2019
Výstavba detského ihriska
Veríme v Zábavu, s.r.o.
Detail zmluvy 196/2019/012
Číslo 196/2019/012
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Veríme v Zábavu, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 46167145
Názov Zmluva o dielo
Predmet Výstavba detského ihriska
Cena 11 157,60 EUR
Dátum uzavretia 1.10.2019
Dátum zverejnenia 1.10.2019
Dátum účinnosti 1.10.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
30.9.2019
Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Detail zmluvy 19/34/50J/76
Číslo 19/34/50J/76
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č. 19/34/50J/76 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
Predmet Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004
Cena 5 451,21 EUR
Dátum uzavretia 27.9.2019
Dátum zverejnenia 30.9.2019
Dátum účinnosti 1.10.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
17.9.2019
Vybavenie turistického infobodu a penziónu v Hervartove - interiérové vybavenie"
BDV Trade s.r.o.
Detail zmluvy 4/16092019
Číslo 4/16092019
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 BDV Trade s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 46056262
Názov Zmluva o dielo
Predmet Vybavenie turistického infobodu a penziónu v Hervartove - interiérové vybavenie"
Cena 2 988,00 EUR
Dátum uzavretia 16.9.2019
Dátum zverejnenia 17.9.2019
Dátum účinnosti 18.9.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Hervartov je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 08:00-16:00
  • Ut: 08:00-16:00
  • St: 08:00-16:00
  • Št: 08:00-16:00
  • Pi: 08:00-16:00