SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
17.9.2019
Obstaranie propagačných materiálov pre turistický infobod a penzión v Hervartove
Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA
Detail zmluvy 3/16092019
Číslo 3/16092019
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA
Zmluvná strana 2 IČO 37119036
Názov Zmluva o dielo
Predmet Obstaranie propagačných materiálov pre turistický infobod a penzión v Hervartove
Cena 4 068,00 EUR
Dátum uzavretia 16.9.2019
Dátum zverejnenia 17.9.2019
Dátum účinnosti 18.9.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
17.9.2019
Zabezpečenie vybavenia a spracovanie web stránky turistického infobodu v Hervartove
František Hvizda - HM-COMP
Detail zmluvy 2/16092019
Číslo 2/16092019
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 František Hvizda - HM-COMP
Zmluvná strana 2 IČO 40692990
Názov Zmluva o dielo
Predmet Zabezpečenie vybavenia a spracovanie web stránky turistického infobodu v Hervartove
Cena 4 492,80 EUR
Dátum uzavretia 16.9.2019
Dátum zverejnenia 17.9.2019
Dátum účinnosti 18.9.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
17.9.2019
"Obnova obalových konštrukcií - objekt cestovného ruchu Hervartov" - stavebné práce
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.
Detail zmluvy 1/16092019
Číslo 1/16092019
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.
Názov Zmluva o dielo
Predmet "Obnova obalových konštrukcií - objekt cestovného ruchu Hervartov" - stavebné práce
Cena 33 049,27 EUR
Dátum uzavretia 16.9.2019
Dátum zverejnenia 17.9.2019
Dátum účinnosti 18.9.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
28.8.2019
Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j ....
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Detail zmluvy 19/34/50J/74
Číslo 19/34/50J/74
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č. 19/34/50J/74
Predmet Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j ....
Cena 5 791,86 EUR
Dátum uzavretia 27.8.2019
Dátum zverejnenia 28.8.2019
Dátum účinnosti 29.8.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
22.8.2019
Regionálny príspevok
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Detail zmluvy 677/2019
Číslo 677/2019
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Zmluvná strana 2 IČO 50349287
Názov Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku
Predmet Regionálny príspevok
Cena 65 000,00 EUR
Dátum uzavretia 13.8.2019
Dátum zverejnenia 22.8.2019
Dátum účinnosti 23.8.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
26.7.2019
Doplnenie zoznamu odberných miest
Východoslovenská distribučná, as.
Detail zmluvy Dodatok č. 1
Číslo Dodatok č. 1
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Východoslovenská distribučná, as.
Zmluvná strana 2 IČO 36 599 361
Názov Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100259215/2019
Predmet Doplnenie zoznamu odberných miest
Dátum uzavretia 24.7.2019
Dátum zverejnenia 26.7.2019
Dátum účinnosti 26.7.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
15.7.2019
Dohľad nad pracovnými podmienkami
PO servis, s.r.o
Detail zmluvy 1/2019
Číslo 1/2019
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 PO servis, s.r.o
Zmluvná strana 2 IČO 45306885
Názov Mandátna zmluva
Predmet Dohľad nad pracovnými podmienkami
Cena 60,00 EUR
Dátum uzavretia 28.6.2019
Dátum zverejnenia 15.7.2019
Dátum účinnosti 16.7.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
1.7.2019
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu uzavretej dňa 15.8.2011
Obec Hervartov
Detail zmluvy 1
Číslo 1
Zmluvná strana 1 Koller Karol a manž. Ružena r. Kozáková
Zmluvná strana 2 Obec Hervartov
Zmluvná strana 2 IČO 00322032
Názov Dohoda zo dňa 01.07.2019
Predmet Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu uzavretej dňa 15.8.2011
Dátum uzavretia 1.7.2019
Dátum zverejnenia 1.7.2019
Dátum účinnosti 1.7.2019
Dátum ukončenia 30.6.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
7.6.2019
Pozemky pre verejný záujme obce
Peter Hudák
Detail zmluvy 2019/2
Číslo 2019/2
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Peter Hudák
Názov Kúpna zmluva
Predmet Pozemky pre verejný záujme obce
Cena 1 189,50 EUR
Dátum zverejnenia 7.6.2019
Dátum účinnosti 14.6.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
3.6.2019
Audit účtovnej závierky za r. 2018
Ing. Jozef Adamkovič, zodpovedný audítor
Detail zmluvy 5/2019
Číslo 5/2019
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Ing. Jozef Adamkovič, zodpovedný audítor
Zmluvná strana 2 IČO 308 872 32
Názov Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Predmet Audit účtovnej závierky za r. 2018
Cena 1 300,00 EUR
Dátum uzavretia 1.6.2019
Dátum zverejnenia 3.6.2019
Dátum účinnosti 4.6.2019
Dátum ukončenia 31.7.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
28.5.2019
Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - §50j
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Detail zmluvy 19/34/50J/54
Číslo 19/34/50J/54
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č. 19/34/50J/54
Predmet Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - §50j
Cena 5 061,87 EUR
Dátum uzavretia 24.5.2019
Dátum zverejnenia 28.5.2019
Dátum účinnosti 29.5.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
28.5.2019
Balíček GDPR+ a certifikát SSL (web sídlo obce)
Galileo Corporation s.r.o.
Detail zmluvy BAL-11-5-2019-SK
Číslo BAL-11-5-2019-SK
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Galileo Corporation s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 47192941
Názov Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte
Predmet Balíček GDPR+ a certifikát SSL (web sídlo obce)
Cena 390,00 EUR
Dátum uzavretia 27.5.2019
Dátum zverejnenia 28.5.2019
Dátum účinnosti 29.5.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
27.5.2019
Kúpna zmluva
Obec Hervartov
Detail zmluvy 3/2019
Číslo 3/2019
Zmluvná strana 1 Karol Ferenc
Zmluvná strana 2 Obec Hervartov
Zmluvná strana 2 IČO 00322032
Názov Kúpna zmluva
Predmet Kúpna zmluva
Cena 444,00 EUR
Dátum uzavretia 27.5.2019
Dátum zverejnenia 27.5.2019
Dátum účinnosti 28.5.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
23.5.2019
Úprava výšky nájomného
Obec Hervartov
Detail zmluvy 4/2019
Číslo 4/2019
Zmluvná strana 1 Koller Karol a manž. Ružena r. Kozáková
Zmluvná strana 2 Obec Hervartov
Zmluvná strana 2 IČO 00322032
Názov Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme
Predmet Úprava výšky nájomného
Cena 130,00 EUR
Dátum uzavretia 14.5.2019
Dátum zverejnenia 23.5.2019
Dátum účinnosti 1.6.2019
30.4.2019
Poskytnutie príspevku na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Detail zmluvy 19/34/52A/149
Číslo 19/34/52A/149
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č. 19/34/52A/149
Predmet Poskytnutie príspevku na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti
Cena 1 227,04 EUR
Dátum uzavretia 23.4.2019
Dátum zverejnenia 30.4.2019
Dátum účinnosti 1.5.2019
Dátum ukončenia 30.10.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
1.4.2019
Spolufinancovanie mimoškolskej záujmovej činnosti detí na r. 2019 (ZŠ Komenského 23, Bardejov)
Mesto Bardejov
Detail zmluvy 3059/2019
Číslo 3059/2019
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Mesto Bardejov
Zmluvná strana 2 IČO 00321842
Názov Zmluva o spolufinancovaní
Predmet Spolufinancovanie mimoškolskej záujmovej činnosti detí na r. 2019 (ZŠ Komenského 23, Bardejov)
Cena 64,00 EUR
Dátum uzavretia 25.3.2019
Dátum zverejnenia 1.4.2019
Dátum účinnosti 2.4.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
1.4.2019
Poskytnutie dotácie pre DHZO Hervartov na odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Detail zmluvy 149 017
Číslo 149 017
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zmluvná strana 2 IČO 00177474
Názov Zmluva č. 149 017
Predmet Poskytnutie dotácie pre DHZO Hervartov na odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu
Cena 1 400,00 EUR
Dátum uzavretia 28.3.2019
Dátum zverejnenia 1.4.2019
Dátum účinnosti 2.4.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
29.3.2019
Kúpna zmluva - kúpa pozemkov na rozšírenie prístupovej cesty k miestnemu cintorínu
Obec Hervartov
Detail zmluvy 2019/1
Číslo 2019/1
Zmluvná strana 1 Anna Miková
Zmluvná strana 2 Obec Hervartov
Zmluvná strana 2 IČO 00322032
Názov Kúpna zmluva
Predmet Kúpna zmluva - kúpa pozemkov na rozšírenie prístupovej cesty k miestnemu cintorínu
Cena 1,00 EUR
Dátum uzavretia 29.3.2019
Dátum zverejnenia 29.3.2019
Dátum účinnosti 30.3.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
25.3.2019
Poskytnutie nenávratného finančného príspevku
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Detail zmluvy IROP-Z-302051Q748-511-23
Číslo IROP-Z-302051Q748-511-23
Zmluvná strana 1 SEKČOV - TOPĽA
Zmluvná strana 1 IČO 42421365
Zmluvná strana 2 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zmluvná strana 2 IČO 00156621
Názov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302051Q748-511-23
Predmet Poskytnutie nenávratného finančného príspevku
Cena 146 555,00 EUR
Dátum uzavretia 22.3.2019
Dátum zverejnenia 25.3.2019
Dátum účinnosti 30.3.2019
Dátum ukončenia 31.12.2023
Uzatvoril Miroslav Mackanič
21.3.2019
Stavebné práce - Hervartov - výstavba chodníka
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.
Detail zmluvy 2/2019
Číslo 2/2019
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.
Názov Zmluva o dielo č. 2/2019
Predmet Stavebné práce - Hervartov - výstavba chodníka
Cena 14 868,01 EUR
Dátum uzavretia 20.3.2019
Dátum zverejnenia 21.3.2019
Dátum účinnosti 22.3.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Hervartov je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 08:00-16:00
  • Ut: 08:00-16:00
  • St: 08:00-16:00
  • Št: 08:00-16:00
  • Pi: 08:00-16:00