SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
Detail zmluvy Dotatok č.1
Číslo Dotatok č.1
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Pôdohospodárska platobná agentúra
Zmluvná strana 2 IČO 30794323
Názov Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. 309070AIS1
Predmet Zmena termínu
Cena 0
Dátum uzavretia 2.10.2023
Dátum zverejnenia 4.10.2023
Dátum účinnosti 5.10.2023
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
26.10.2023
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 37/010/23 - Dodatok č. 1
Prima banka Slovensko, a.s.
Detail zmluvy Dodatok č.1 k zmluve o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 37/010/23
Číslo Dodatok č.1 k zmluve o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 37/010/23
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Prima banka Slovensko, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 31575951
Názov Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 37/010/23 - Dodatok č. 1
Predmet Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 37/010/23 - Dodatok č. 1
Cena 0
Dátum uzavretia 26.10.2023
Dátum zverejnenia 26.10.2023
26.10.2023
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 37/009/23 - Dodatok č. 1
Prima banka Slovensko, a.s.
Detail zmluvy Dodatok č.1 k zmluve o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 37/009/23
Číslo Dodatok č.1 k zmluve o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 37/009/23
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Prima banka Slovensko, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 31575951
Názov Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 37/009/23 - Dodatok č. 1
Predmet Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 37/009/23 - Dodatok č. 1
Cena 0
Dátum uzavretia 26.10.2023
Dátum zverejnenia 26.10.2023
26.10.2023
Zmluva o termínovanom úvere č. 37/008/20 - Dodatok č. 1
Prima banka Slovensko, a.s.
Detail zmluvy Dodatok č.1 k zmluve o termínovanom úvere č. 37/008/20
Číslo Dodatok č.1 k zmluve o termínovanom úvere č. 37/008/20
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Prima banka Slovensko, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 31575951
Názov Zmluva o termínovanom úvere č. 37/008/20 - Dodatok č. 1
Predmet Zmluva o termínovanom úvere č. 37/008/20 - Dodatok č. 1
Cena 0
Dátum uzavretia 26.10.2023
Dátum zverejnenia 26.10.2023
26.10.2023
Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu v banke č. 37/017/23
Prima banka Slovensko, a.s.,
Detail zmluvy 37/017/23/1
Číslo 37/017/23/1
Zmluvná strana 2 Prima banka Slovensko, a.s.,
Zmluvná strana 2 IČO 31575951
Názov Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu v banke č. 37/017/23
Predmet Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu v banke č. 37/017/23
Dátum uzavretia 26.10.2023
Dátum zverejnenia 26.10.2023
26.10.2023
Municipálny úver - Univerzál, Zmluva o úvere č. 37/007/20 - Dodatok č. 1
Prima banka Slovensko, a.s.,
Detail zmluvy Dodatok č.1 k zmluve o úvere č. 37/007/20
Číslo Dodatok č.1 k zmluve o úvere č. 37/007/20
Zmluvná strana 2 Prima banka Slovensko, a.s.,
Zmluvná strana 2 IČO 31575951
Názov Municipálny úver - Univerzál, Zmluva o úvere č. 37/007/20 - Dodatok č. 1
Predmet Municipálny úver - Univerzál, Zmluva o úvere č. 37/007/20 - Dodatok č. 1
Dátum uzavretia 26.10.2023
Dátum zverejnenia 26.10.2023
26.10.2023
Zmluva o termínovanom úvere č. 37/017/23
Prima banka Slovensko, a.s.,
Detail zmluvy 37/017/23
Číslo 37/017/23
Zmluvná strana 2 Prima banka Slovensko, a.s.,
Názov Zmluva o termínovanom úvere č. 37/017/23
Predmet Zmluva o termínovanom úvere č. 37/017/23
Dátum uzavretia 26.10.2023
Dátum zverejnenia 26.10.2023
4.10.2023
Zmena termínu
Pôdohospodárska platobná agentúra
Detail zmluvy Dotatok č.1
Číslo Dotatok č.1
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Pôdohospodárska platobná agentúra
Zmluvná strana 2 IČO 30794323
Názov Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. 309070AIS1
Predmet Zmena termínu
Cena 0
Dátum uzavretia 2.10.2023
Dátum zverejnenia 4.10.2023
Dátum účinnosti 5.10.2023
6.9.2023
Zmluva o dielo
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 45719195
Názov Zmluva o dielo
Predmet Zmluva o dielo
Dátum uzavretia 5.9.2023
Dátum zverejnenia 6.9.2023
6.9.2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústave
Východoslovenská distribučná, a.s.
Detail zmluvy EDM_LZ_101085650
Číslo EDM_LZ_101085650
Zmluvná strana 2 Východoslovenská distribučná, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 36599361
Názov Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústave
Predmet Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústave
Dátum uzavretia 8.8.2023
Dátum zverejnenia 6.9.2023
17.8.2023
Zmluva o termínovanom úvere č. 37/010/23
Prima banka Slovensko, a.s.,
Detail zmluvy 37/010/23
Číslo 37/010/23
Zmluvná strana 2 Prima banka Slovensko, a.s.,
Zmluvná strana 2 IČO 31575951
Názov Zmluva o termínovanom úvere č. 37/010/23
Predmet Zmluva o termínovanom úvere č. 37/010/23
Dátum uzavretia 17.8.2023
Dátum zverejnenia 17.8.2023
17.8.2023
Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 37/009/23
Prima banka Slovensko, a.s.,
Detail zmluvy 37/009/23
Číslo 37/009/23
Zmluvná strana 2 Prima banka Slovensko, a.s.,
Zmluvná strana 2 IČO 31575951
Názov Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 37/009/23
Predmet Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 37/009/23
Dátum uzavretia 17.8.2023
Dátum zverejnenia 17.8.2023
16.8.2023
Kúpna zmluva
Kovalčíková Paulína
Detail zmluvy 20230815
Číslo 20230815
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov,
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Kovalčíková Paulína
Názov Kúpna zmluva
Predmet Kúpna zmluva
Cena 501
Dátum uzavretia 15.8.2023
Dátum zverejnenia 16.8.2023
Dátum účinnosti 16.8.2023
2.8.2023
Zmluva o dielo
Milan Kravčík
Detail zmluvy 20220330
Číslo 20220330
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Milan Kravčík
Zmluvná strana 2 IČO 44211716
Názov Zmluva o dielo
Predmet Zmluva o dielo
Cena 24044
Dátum uzavretia 30.3.2022
Dátum zverejnenia 2.8.2023
Dátum účinnosti 31.3.2022
27.6.2023
Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve a k návrhu na vklad
Mgr. Eva Hudáková rod. Hanisková
Detail zmluvy 20230308
Číslo 20230308
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Mgr. Eva Hudáková rod. Hanisková
Názov Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve a k návrhu na vklad
Predmet Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve a k návrhu na vklad
Cena 0
Dátum uzavretia 27.6.2023
Dátum zverejnenia 27.6.2023
Dátum účinnosti 28.6.2023
10.5.2023
Vypracovanie projektovej dokumentácie spojenej s výkonom autorského dohľadu stavby "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ v Hervartove"
TERA green s.r.o
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 TERA green s.r.o
Názov Zmluva o dielo
Predmet Vypracovanie projektovej dokumentácie spojenej s výkonom autorského dohľadu stavby "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ v Hervartove"
Cena 20 040,00 EUR
Dátum uzavretia 9.5.2023
Dátum zverejnenia 10.5.2023
Dátum účinnosti 11.5.2023
3.5.2023
Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zmluvná strana 2 IČO 00177474
Názov Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR
Predmet Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR
Cena 1 400,00 EUR
Dátum uzavretia 3.5.2023
Dátum zverejnenia 3.5.2023
Dátum účinnosti 4.5.2023
20.4.2023
Zmluva o dielo - Výmena podlahy v amfiteátri pri kultúrno-správnej budove v obci Hervartov
Matúš Šoltys
Detail zmluvy 20230420
Číslo 20230420
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Matúš Šoltys
Zmluvná strana 2 IČO 445883998
Názov Zmluva o dielo
Predmet Zmluva o dielo - Výmena podlahy v amfiteátri pri kultúrno-správnej budove v obci Hervartov
Cena 4930
Dátum uzavretia 20.4.2023
Dátum zverejnenia 20.4.2023
Dátum účinnosti 21.4.2023
Dátum ukončenia 2.8.2023
Uzatvoril Miroslav Mackanič
9.3.2023
Zámenná zmluva - pozemky
Mgr. Eva Hudáková
Detail zmluvy 20230308
Číslo 20230308
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Mgr. Eva Hudáková
Názov Zámenná zmluva
Predmet Zámenná zmluva - pozemky
Dátum uzavretia 8.3.2023
Dátum zverejnenia 9.3.2023
Dátum účinnosti 10.3.2023
Uzatvoril Miroslav Mackanič
8.2.2023
Zmluva o aktualizácii programov
TOPSET Solutions s.r.o.
Detail zmluvy A/607/08/2008
Číslo A/607/08/2008
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 TOPSET Solutions s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 46919805
Názov Dodatok č.4 k Zmluve č.A/607/08/2008
Predmet Zmluva o aktualizácii programov
Cena 264,00 EUR
Dátum uzavretia 7.2.2023
Dátum zverejnenia 8.2.2023
Dátum účinnosti 9.2.2023
Uzatvoril Miroslav Mackanič
8.2.2023
elektoinštalačné a stavebné práce na projekte "Rekonštrukcia kultúrno-správnej budovy v obci Hervartov"
Jozef Kniš
Detail zmluvy 2020/02/2
Číslo 2020/02/2
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Jozef Kniš
Zmluvná strana 2 IČO 41554931
Názov Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzavretej dňa 7.2.2020
Predmet elektoinštalačné a stavebné práce na projekte "Rekonštrukcia kultúrno-správnej budovy v obci Hervartov"
Dátum zverejnenia 8.2.2023
Dátum účinnosti 9.2.2023
Uzatvoril Miroslav Mackanič
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Hervartov je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 08:00-16:00
  • Ut: 08:00-16:00
  • St: 08:00-16:00
  • Št: 08:00-16:00
  • Pi: 08:00-16:00