SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

VZN Rok 2023

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
4.3.2024
VZN č. 11/2023 o o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hervartov na rok 2024
Detail dokumentu
Dátum 4.3.2024
Názov VZN č. 11/2023 o o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hervartov na rok 2024
2.1.2024
VZN č. 10/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2024.
Detail dokumentu
Dátum 2.1.2024
Názov VZN č. 10/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2024.
2.1.2024
VZN č. 9/2023 o o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2024
Detail dokumentu
Dátum 2.1.2024
Názov VZN č. 9/2023 o o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2024
2.1.2024
VZN č. 8/2023 o o dani z nehnuteľností na rok 2024
Detail dokumentu
Dátum 2.1.2024
Názov VZN č. 8/2023 o o dani z nehnuteľností na rok 2024
2.1.2024
VZN č. 7/2023 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hervartov
Detail dokumentu
Dátum 2.1.2024
Názov VZN č. 7/2023 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hervartov
2.10.2023
VZN č. 6/2023 o určení školských obvodov
Detail dokumentu
Dátum 2.10.2023
Názov VZN č. 6/2023 o určení školských obvodov
2.10.2023
VZN č. 5/2023 o organizácii miestneho referenda v obci
Detail dokumentu
Dátum 2.10.2023
Názov VZN č. 5/2023 o organizácii miestneho referenda v obci
2.10.2023
VZN č. 4/2023 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Detail dokumentu
Dátum 2.10.2023
Názov VZN č. 4/2023 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb
2.10.2023
VZN č. 3/2023 o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene
Detail dokumentu
Dátum 2.10.2023
Názov VZN č. 3/2023 o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene
2.10.2023
VZN č. 2/2023 o udržiavaní čistoty v obci
Detail dokumentu
Dátum 2.10.2023
Názov VZN č. 2/2023 o udržiavaní čistoty v obci
2.10.2023
VZN č. 1/2023 o názve ulíc a iných verejných priestorov a označovaní budov
Detail dokumentu
Dátum 2.10.2023
Názov VZN č. 1/2023 o názve ulíc a iných verejných priestorov a označovaní budov
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Hervartov je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 08:00-16:00
  • Ut: 08:00-16:00
  • St: 08:00-16:00
  • Št: 08:00-16:00
  • Pi: 08:00-16:00