SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

VZN Rok 2019

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
22.9.2021
VZN 3 2019 o dani z nehnuteľnosti na r. 2020
Detail dokumentu
Dátum 22.9.2021
Názov VZN 3 2019 o dani z nehnuteľnosti na r. 2020
23.12.2019
VZN 1 2019 o chove zvierat na území obce Hervartov
Detail dokumentu
Dátum 23.12.2019
Názov VZN 1 2019 o chove zvierat na území obce Hervartov
17.12.2019
VZN 5 2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na r. 2020
Detail dokumentu
Dátum 17.12.2019
Názov VZN 5 2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na r. 2020
17.12.2019
VZN 4 2019 o miestnych daniach - dani za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na r. 2020
Detail dokumentu
Dátum 17.12.2019
Názov VZN 4 2019 o miestnych daniach - dani za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na r. 2020
16.8.2019
VZN 2 2019 o vyske mesacneho prispevku MS a na nakup potravin v SJ Hervartov
Detail dokumentu
Dátum 16.8.2019
Názov VZN 2 2019 o vyske mesacneho prispevku MS a na nakup potravin v SJ Hervartov
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Hervartov je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 08:00-16:00
  • Ut: 08:00-16:00
  • St: 08:00-16:00
  • Št: 08:00-16:00
  • Pi: 08:00-16:00