SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.9.2023
Názov Verejná vyhláška - obec Kľušov
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
29.11.2023
Obec Kľušov - začatie vodoprávneho - stavebného konania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.11.2023
Dátum zvesenia 29.12.2023
Názov Obec Kľušov - začatie vodoprávneho - stavebného konania
26.10.2023
Upovedomenie o začatí správneho konania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.10.2023
Dátum zvesenia 3.11.2023
Názov Upovedomenie o začatí správneho konania
13.10.2023
Zámer - osobitný zreteľ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.10.2023
Názov Zámer - osobitný zreteľ
2.10.2023
Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NRSR 30.9.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.10.2023
Názov Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NRSR 30.9.2023
18.9.2023
Verejná vyhláška - obec Kľušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.9.2023
Názov Verejná vyhláška - obec Kľušov
11.9.2023
Územný plán obce Šiba
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.9.2023
Názov Územný plán obce Šiba
11.9.2023
Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samospr. kraja
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.9.2023
Názov Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samospr. kraja
11.9.2023
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešov. samospr. kraja 2021-2030
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.9.2023
Názov Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešov. samospr. kraja 2021-2030
30.8.2023
Rokovací poriadok Komisie na ochranu verejného záujmu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.8.2023
Názov Rokovací poriadok Komisie na ochranu verejného záujmu
30.8.2023
Rokovací poriadok OZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.8.2023
Názov Rokovací poriadok OZ
30.8.2023
Návrh VZN o určení školských obvodov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.8.2023
Názov Návrh VZN o určení školských obvodov
30.8.2023
Návrh VZN o organizácií miestneho referenda
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.8.2023
Názov Návrh VZN o organizácií miestneho referenda
30.8.2023
Návrh VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.8.2023
Názov Návrh VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb
30.8.2023
Návrh VZN o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.8.2023
Názov Návrh VZN o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene
30.8.2023
Návrh VZN o udržiavaní čistoty v obci
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.8.2023
Názov Návrh VZN o udržiavaní čistoty v obci
30.8.2023
Návrh VZN o názve ulíc
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.8.2023
Názov Návrh VZN o názve ulíc
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Hervartov je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 08:00-16:00
  • Ut: 08:00-16:00
  • St: 08:00-16:00
  • Št: 08:00-16:00
  • Pi: 08:00-16:00