SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Výzva na zaplatenie dane z nehnuteľnosti a poplatkov za TKO na rok 2023

Vyzývame občanov, aby si rozhodnutie k dani na rok 2023 vyzdvihli buď osobne na obecnom úrade alebo zaslali na obecný email: ocu.hervartov@gmail.com svoju emailovú adresu na doručenie rozhodnutia.

Platbu je možné realizovať v hotovosti na obecnom úrade alebo bankovým prevodným príkazom na č. účtu/IBAN:  SK49 5600 0000 0036 0328 1001.

Ďakujeme

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Hervartov je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 08:00-16:00
  • Ut: 08:00-16:00
  • St: 08:00-16:00
  • Št: 08:00-16:00
  • Pi: 08:00-16:00